فرصت‌های شغلی:

شرکت کامل برچسب در راستای تکمیل کادر تیم برنامه‌نویسی خود نیاز به تعدادی برنامه‌نویس مسلط به موارد زیر دارد:

 • PHP
 • Laravel
 • VueJS
 • Linux
 • Git
 • MySQL

در صورتی که شما واجد شرایط هستید، لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل hr@kamelonline.com ارسال کنید.

شرکت کامل برچسب در راستای تکمیل کادر تیم برنامه‌نویسی خود نیاز به تعدادی طراح وبسایت مسلط به موارد زیر دارد:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • VueJS
 • Bootstrap 3

در صورتی که شما واجد شرایط هستید، لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل hr@kamelonline.com ارسال کنید.

یک محصول، یک برچسب، کامل برچسب


Copyright © 2017 KAMELBARCHASB. All Rights Reserved